LOGO

HISTORIA  SZKOŁY

   Historię szkoły w Kalinowicach można prześledzić wyłącznie w zapisach parafialnych znajdujących się w kościele pod wezwaniem Św. Floriana w Wysokiej ( cały dzisiejszy obwód szkolny wchodzi w skład tej parafii ). Wynika z nich , że w roku 1819 wioski Kalinów i Kalinowice odłączyły się od Wysokiej , a dzieci z tych wiosek podjęły naukę w nowo powstałej szkole w Kalinowie.
   W roku 1857 wybudowano szkołę w Kalinowicach , jak zaznaczono - bez zgody ówczesnego proboszcza z Wysokiej. Można więc przyjąć rok 1857 jako datę powstania szkoły w Kalinowicach , chociaż budynek ówczesnej szkoły jest dziś częścią gospodarstwa indywidualnego , a budynek w którym nauczanie odbywa się dzisiaj powstał w roku 1932.
   W lipcu 1999 roku rozpoczął się remont i rozbudowa obiektu szkolnego w Kalinowicach. Do tego czasu nauka szkolna odbywała się w dwóch , oddalonych od siebie o około 2 km budynkach ( w Kalinowie i w Kalinowicach ). W budynku w Kalinowie uczyły się dzieci z klas I - III , zaś w Kalinowicach dzieci z klas IV - VIII.
   6 maja 2000 roku nastąpiło otwarcie Zespółu Placówek Oświatowych w Kalinowicach , w którego skład wchodzi jednooddziałowe przedszkole i sześcioklasowa szkoła podstawowa.
   Dziś Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach stanowi element sieci szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych od 1996 roku przez gminę Strzelce Opolskie. Obszar , jaki obejmuje obwód szkoły , jest stosunkowo duży. Należą do niego: Kalinów , Kalinowice , Niwki , Ligota Dolna , Ligota Górna.

 

BUDYNEK KLAS I-III W KALINOWIE

(21kB)(27kB)
(20kB)(23kB)

SZKOŁA W KALINOWICACH

(21kB)(27kB)(34kB)
(20kB)(23kB)(78kB)

PRZEDSZKOLE W KALINOWICACH

(21kB)
 
 

OTWARCIE ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KALINOWICACH

   Kosztem ponad 1550 tysiąca złotych w ciągu niespełna roku zmodernizowano i rozbudowano budynek szkoły w Kalinowicach do potrzeb sześcioklasowej podstawówki i jednooddziałowego przedszkola. Uroczystość oficjalnego otwarcia nowoczesnych i pięknych pomieszczeń zespołu odbyła się 6 maja 2000 roku i zgromadziła duże grono rodziców , uczniów , przedszkolaków , nauczycieli , działaczy samorządów wiejskich oraz zaproszonych gości z wicekuratorem Jerzym Roszkowiakiem , starostą Gerardem Mateją , wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Alfredem Mrohsem i Edwardem Klimkiem , burmistrzami Krzysztofem Fabianowskim , Stanisławem Kowalczykiewiczem , Tadeuszem Gocem oraz dyrektorami wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Strzelce.

(27kB)

(26kB)

(27kB)

(32kB)

(38kB)

(35kB)

(25kB)

 

DZISIAJ W KALINOWICACH

   Szkoła stanowi centrum życia kulturalnego , społecznego i sportowego na terenie objętym jej obwodem. Wychodząc naprzeciw potrzebom gminnej społeczności , organizowanych jest wiele różnorodnych imprez. Do cieszących się największym uznaniem i popularnością należą tradycyjne już imprezy z okazji Dnia Matki i Dnia Babci oraz festyny szkolne.
   W szkole organizowanych jest wiele wycieczek i rajdów. Sukcesem Zespołu Placówek Oświatowych niewątpliwie jest Zimowy Rajd Pieszy , organizowany co roku podczas ferii zimowych. Cieszy stale rosnąca liczba jego uczestników.

(21kB)(27kB)(34kB)
(20kB)(23kB)(78kB)
(20kB)(23kB)(78kB)